29. máj (zamyslenie Al-Anon)

Nie je ľahké osvojiť si myšlienku Al-Anonu o odpútaní. Hovoria nám, aby sme sa odpútali od problému, ale nie od trpiaceho alkoholika. No keď nás premáha jedno nešťastie za druhým, ťažko sa medzi tým rozlišuje.

Niektorí sa o to pokúšajú pevným rozhodnutím nerozprávať. Takéto ticho, naplnené horkosťou a hnevom, kričí hlasnejšie ako slová. Zraňuje nás, dáva alkoholikovi príčinu pre zármutok a na druhej strane nerobí nič pre oznamovanie našej lásky a súcitu.

Iní hľadajú rozptýlenie až do takého stupňa, že zanedbávajú svoje prvoradé povinnosti – povinnosti voči rodine a domovu, vrátane alkoholika.

Pripomienka na dnešný deň: Odpútanie našej mysle od problému môže naozaj podporiť náš duchovný rast a zmenšiť nerozpoznanú osobnú vinu, ktorú si so sebou nesieme vo svojom vnútri. Môže našu myseľ pozdvihnúť od toho, čo robí náš partner. Takéto odpútanie nám ukazuje každý nový deň ako príležitosť oslobodiť sa od pocitu krivdy zmiešaného s nevôľou a sebaľútosťou.

Keď odpútam svoju myseľ od toho, čo ma trápi, moje problémy sa často vyriešia samé – alebo to môže byť tak, že ak ich prenechám Bohu, dá mu to príležitosť postarať sa o moje záležitosti.

predošlé   ♦   nasledujúce