29. november (zamyslenie Al-Anon)

V jednej brožúrke Al-Anon je uvedený tento ťažko pochopiteľný výrok:

„Problém s pitím v domácnosti
sa dá často oveľa ľahšie rozpoznať
podľa správania manželky,
než podľa správania alkoholika.“

Nie je to nevyhnutný dôsledok našich búrlivých emócií, zúfalstva a neistoty? Nepotvrdzujú to naše márne snahy prekabátiť alkoholika, prinútiť ho, aby prestal piť, a plniť jeho zodpovednosti? Tento dobrovoľne započatý boj v snahe ovládať neovládateľné určite nie je racionálny!

Keď zakúsime účinky aplikovania programu Al-Anon a budeme sledovať zázračné zmeny, ktoré sa udejú v postojoch našich priateľov v Al-Anone, môžeme sa aj my vďačne obzrieť späť na to, že aj náš vzťah sa zlepšuje.

Pripomienka na dnešný deň: Keď vidím pokrok, ktorý som urobila, začína mi byť jasné, že mnohé z mojich počiatočných navyknutých reakcií sa museli zmeniť na normálne správanie dospelého človeka. Jediný možný spôsob, akým sa dajú zlepšiť podmienky života človeka je zlepšenie jeho emocionálneho stavu.

„Väčšina vecí, ktoré som
robila v hneve a frustrácii
situáciu len zhoršovali.
Teraz sa učím vzdať sa ich.“

predošlé   ♦   nasledujúce