29. november (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI SA O SEBA STARÁM

Zastávam sa samej seba. Hovorím, čo si myslím. Hovorenie „nie“ mi dáva oveľa väčšiu slobodu, aby som hovorila „áno“ tomu, čo je pre mňa dôležité. Robím to, čo poviem, že urobím. Vytyčujem primerané hranice. Doťahujem veci do konca. Prijímam zodpovednosť za seba a napĺňam svoje vnútorné potreby. Zaväzujem sa voči programu a sebe samej.

predošlé   ♦   nasledujúce