29. október (zamyslenie Al-Anon)

Musíme robiť veľa rozhodnutí – malé každodenné rozhodovania, ako aj veľké predsavzatia, ktoré nám v živote spôsobujú dôležité zmeny.

Či už ide o malé alebo o veľké rozhodnutia, je lepšie, keď v každej situácii využijeme  prezieravosť. Ak zahŕňajú aj iných ľudí, je dobré zapojiť tam ingrediencie ako je láska, veľkorysosť, tolerancia a obyčajná láskavosť. Potom budeme robiť rozhodnutia, s ktorými môžeme pokojne žiť.

Ak je rozhodnutie, ktoré sa práve chystám urobiť, nabité hnevom, zlobou alebo zatrpknutosťou, bude múdre trochu s ním počkať, kým hystéria opadne a v pokoji zvážim všetky faktory.

Pripomienka na dnešný deň: Budem pamätať, že rozhodnutie, ktoré urobím v čase krízy nemusí byť rovnaké, aké by som urobila, keby kríza pominula. Neurobím unáhlene nič, čo by som mohla neskôr ľutovať.

„Všetky naše odhodlania a rozhodnutia robíme
počas určitého rozpoloženia alebo v nálade,
ktorá sa neskôr určite zmení.“
(Proust)

predošlé   ♦   nasledujúce