3. apríl (zamyslenie Al-Anon)

V Al-Anone naozaj nie je veľmi ťažké veriť v zázraky. Takéto zázračné zmeny vidíme v ľuďoch, ktorí tu ako nováčikovia prišli naplnení sebaľútosťou a hnevom a trápení strachom. Čo sa týka alkoholickej situácie u nich doma, nemuselo tam ani dôjsť k zlepšeniu, ale to, čo sa v Al-Anone naučili, spôsobilo ohromný rozdiel v ich pohľade na vec. Nadobudli dôveru a duševnú rovnováhu, vyšli zo svojej ulity a zaujímajú sa o iných, ktorí majú podobné problémy.

Všetko to sa dá pripísať zdravému duchovnému obsahu Al-Anonu, ale „zázrak“ je určite vhodné slovo na opísanie výsledkov.

Pripomienka na dnešný deň: Prvý dar, ktorý nováčik dostane z kontaktu s Al-Anonom, je nádej. Keď vidí, ako sa iní povznášajú nad svoje problémy, keď počúva situácie, ktoré sú oveľa horšie ako tá jeho, absorbuje atmosféru lásky a dobrej vôle a to všetko mu dodáva novú chuť do života.

„Chcem byť vždy ochotná viesť nováčika za ruku a priviesť ho k svetlu skrytej odvahy a dôvery, ktorá existuje v každom z nás. Takýmto sponzorstvom chcem pomôcť k tomu, aby Al-Anon spôsobil ďalší zázrak.“

predošlé   ♦   nasledujúce