3. december (zamyslenie Al-Anon)

Sú otázky, a kladú si ich mnohí z nás, ktoré nás vedú priamo do slepej uličky frustrovanosti:

  • „Prečo nemôže …?“
  • „Čo zase vyvedie?“
  • „Prečo nedokáže pochopiť … ?“

Sú celkom jednoduché, ale veľavravné. Odkrývajú naše presvedčenie, že to my máme nad všetkým kontrolu, že my vieme, čo treba urobiť; že sme múdrejší ako ostatní. Vedú nás k frustrovanosti, lebo my nemáme kontrolu nad nikým a nad ničím, len nad sebou.

Thomas Merton píše vo svojej knihe Znamenie Jonáša toto:

Prestaňte si klásť otázky, ktoré nedávajú žiadny zmysel. A ak dávajú, zistíte to vtedy, keď to budete potrebovať – nájdete otázky aj odpovede.“

Pripomienka na dnešný deň: Radšej si položím otázky:

  • „Čo ma núti k tomu, aby som robila alebo hovorila veci, ktoré spôsobujú problémy?“
  • „Prečo sa zameriavam na nedostatky niekoho iného namiesto toho, aby som sa sústreďovala na vlastné?“

Na takéto otázky viem nájsť odpovede, ak budem dostatočne úprimná.

„Špekulovať nad postojmi
a motívmi iných ľudí
je mrhaním času a námahy.
Skúmať svoje vlastné dôvody
je cestou objavov!“

predošlé   ♦   nasledujúce