3. január (zamyslenie Al-Anon)

Prečo mrhám svojím drahocenným časom a energiou v snahe zistiť, prečo vlastne alkoholik pije, prečo neberie ohľad na svoju rodinu, povinnosti a dobrú povesť? Potrebujem vedieť len to, že trpí chorobou – alkoholizmom, nutkaním piť. Prečo by som nemala mať súcit s ním a s jeho chorobou, keď som ochotná súcitiť s ľuďmi, ktorí majú iné choroby? Obviňujem ich? Prečo ich obviňujem? Môžem ho vyliečiť tým, že ho budem karhať? Môžem sa mu pozrieť do srdca, aby som tam videla skutočnú podstatu jeho utrpenia?

Pripomienka na dnešný deň: Fakt, že som partnerkou/partnerom, dieťaťom, rodičom alebo priateľom alkoholika mi nedáva právo snažiť sa ho kontrolovať. Situáciu môžem len zhoršiť tým, že sa k nemu budem správať ako k nezodpovednému a neposlušnému dieťaťu.

„V tento deň sľubujem Bohu a sebe, že sa vzdám problému, ktorý ničí môj pokoj mysle. Modlím sa za odpútanie od situácie, ale nie od trpiaceho alkoholika, ktorému by sa dalo pomôcť, aby našiel cestu k triezvosti cez zmenu v mojom postoji, láske a súcite, ktorý mu môžem prejaviť.“

predošlé   ♦   nasledujúce