3. júl (zamyslenie Al-Anon)

Niekto raz povedal: „Jediný rozdiel medzi kameňmi úrazu a kameňmi, ktoré nám pomáhajú prejsť na druhú stranu je v tom, ako ich používame.“

Je to upokojujúca myšlienka, že mi nikto nemôže postaviť do cesty kamene úrazu, lebo sa ich učím používať krok za krokom, ako napredujem v zdravom spôsobe života.

Problémy spôsobené alkoholizmom sa nedajú prehliadať: sú veľké a hrozné. No nemusím dovoliť, aby mi zablokovali cestu. Môžem si predstavovať, že každý z nich je jeden z 12 krokov. Mám aspoň Boží dar triezvosti, ktorý mi pomáha, nie ako v prípade chorého alkoholika, ktorý je znova a znova lapený narastajúcimi kameňmi úrazu!

Pripomienka na dnešný deň: Prekážky mi nemôžu brániť v tom, aby som našla v živote to dobré a nasledovala ho tam, kam vedie. Nič sa mi v tom nemôže postaviť do cesty – iba ak by som to dovolila.

Al-Anon ma pozýva, aby som urobila tento krok: aby som zmenila svoj pohľad na seba a na svet, ktorý okolo seba vytváram.

„… na kameňoch vedúcich na druhú stranu sa ľudia môžu povznášať nad svoje mŕtve egá k vyšším veciam.“
(Tennyson: In Memoriam)

predošlé   ♦   nasledujúce