3. jún (zamyslenie Al-Anon)

Filozofi od čias starobylých Grékov vždy kládli veľký dôraz na nápravu zlých návykov každodenným precvičovaním tých dobrých. Veľký dôraz na to kladieme aj v Al-Anone. Učíme sa, že ak chceme svoj život zlepšiť, nemôžeme už fungovať tak ako doteraz, impulzívne a automaticky.

Ak naozaj chceme pokoj mysle, ako prvé si musíme uvedomiť, že to nezávisí od podmienok okolo nás, ale od toho, čo je v nás. Úprimné skúmanie vlastných pohnútok nám môže ukázať, že nachádzame radosť v mučeníctve, alebo že sa podvedome obávame toho, že si to zaslúžime.

Keď nájdeme príčiny svojho utrpenia a frustrácie, môžeme vybudovať nápravné návyky, aby sme to prekonali.

Pripomienka na dnešný deň: O programe sebapoznávania a sebazmeny sa ľahko hovorí, ale ťažko sa uplatňuje. Ak sa niečoho snažíme robiť priveľa a prirýchlo a očakávame, že výsledky sa dostavia cez noc, spôsobuje to veľa nezdarov. Budem skúmať len jednu chybu, jeden zlozvyk a pracovať na jeho odstránení. Keď spozorujem zmeny, ktoré táto snaha spôsobí v mojich vonkajších okolnostiach, získam odvahu meniť sa i naďalej k lepšiemu.

Nie je ľahké, aby sa nejaký princíp stal človeku vlastným,
ak si ho nebude každý deň udržiavať
a vo svojom živote na ňom pracovať.
(Epictetus)

predošlé   ♦   nasledujúce