3. máj (zamyslenie Al-Anon)

Toto je príbeh o mužovi, ktorý svoj život zasvätil pomoci rodinám alkoholikov.

Pri istej príležitosti ho pozvali, aby predniesol reč na jednom dôležitom stretnutí Al-Anon na mieste vzdialenom od jeho domova asi 1 130 km. Krátko pred touto udalosťou stratil svoju milovanú manželku.

Pozývajúci boli presvedčení o tom, že na stretnutie nepríde. Lenže on prišiel.

Jednému z členov, ktorí mu prejavili svoju účasť, povedal:

„Poviem vám príbeh o jednej Angličanke v čase bombardovania počas 2. svetovej vojny. Jej manžel náhle zomrel a jej duchovný jej išiel oznámiť túto smutnú zvesť. Keď ho pozdravila, spýtala sa ho: ‚Prinášate mi zlú správu, keďže prichádzate v tomto nezvyčajnom čase?‘ ‚Je to tak,‘ odpovedal duchovný. ‚Je o mojom manželovi? Je mŕtvy?‘ ‚Áno. Mrzí ma, že vám prinášam takú smutnú správu…‘ Prerušila ho, aby mu povedala: ‚Poďte ďalej. Uvarím vám čaj.‘ Keď sa na ňu udivene pozrel, povedala mu: ‚Keď som bola malá, mama ma naučila, že keď sa stane niečo hrozné, musím myslieť na to, čo by som robila, keby sa to nebolo stalo a potom to urobiť.

Všetkým prítomným na zhromaždení predniesol pohnutú a inšpirujúcu reč. Každý žasol nad jeho schopnosťou povzniesť sa nad svoj osobný smútok, ale niekoľkí si uvedomili, že z neho vyňal inšpiráciu pre nás ostatných.

predošlé   ♦   nasledujúce