30. december (zamyslenie Al-Anon)

Existuje jedna stará nemecká ľudová rozprávka, v ktorej dobrá víla prináša dieťaťu jeden dar: schopnosť predvídať výsledok všetkého, čo urobí.

Je to dar, ktorý by sme mohli využívať všetci, najmä vtedy, keď uvoľníme cestu zúfalstvu a rozhodneme sa za každú cenu oslobodiť od situácie, ktorá javí ako neznesiteľná.

Keby sme si mohli predstaviť výsledok takého kroku, akým je napr. ukončenie manželstva, možno by sme neboli takí rýchli, aby sme pripravili naše dieťa o jeho rodiča; mohli by sme sa vyhnúť zodpovednosti z obáv nad všetkými povinnosťami, ktoré by sme museli prevziať. Nadovšetko by sme sa museli aj naďalej potýkať s našimi vlastnými nedostatkami, presne tými, ktoré nám možno pomohli priviesť nás až do bodu zúfalstva.

Pripomienka na dnešný deň: Ak chcem urobiť veľkú zmenu, ktorá ovplyvňuje aj životy iných, dovoľ mi najprv zvážiť možné výsledky. Naozaj som sa pokúšala skúmať a napraviť svoje vlastné omyly? Existuje spôsob, ako by som mohla zlepšiť svoj postoj? Počkám s tým veľkým rozhodnutím až dovtedy, kým to všetko neskúsim.

„Skutočne múdre rozhodnutie
môže spočívať v mojej vlastnej náprave.“

predošlé   ♦   nasledujúce