30. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI POUŽÍVAM SVOJU KAŽDODENNÚ INVENTÚRU AKO ODRAZOVÝ MOSTÍK K ZMENE

Dávam si pozor na sebaľútosť, samospravodlivosť a sebaodsúdenie. Usilujem sa o vďačnosť, pokoru a láskavosť. Prichytávam sa pri nečestnosti, netrpezlivosti, roztrpčenosti a falošnej pýche. Pokúšam sa o čestnosť, trpezlivosť, odpustenie a skromnosť. Som si vedomý žiarlivosti, lenivosti, odkladania a strachu. Zápasím so štedrosťou, aktivitou, promptnosťou a dôverou. Bez ohľadu na to, aký znechutený môžem byť zo seba a svojho správania, venujem čas posúdeniu svojho dňa. Potom som s Božou pomocou schopný vidieť, akým smerom sa mám pustiť. Som schopný uzdravenia.

predošlé   ♦   nasledujúce