30. máj (zamyslenie Al-Anon)

Niekedy na stretnutiach Al-Anon vysloví niekto nenútenú poznámku, ktorá zasiahne moje svedomie a drží sa tam. Opäť a opäť mi prichádza na myseľ, pretože mi dala nový pohľad na veci.

Môže to byť úplne bežná fráza alebo klišé, ktoré by nemalo nijaký význam, keby sa neobjavilo v novom kontexte. Vtedy sa preberie k životu a stane sa životným nástrojom pri pochopení programu Al-Anon.

Jedna členka vysvetlila, ako konečne „pochopila“ myšlienku Al-Anon takto: „Jednoducho som prišla na to, že to všetko spočíva v štyroch slovách: Staraj sa o seba.“

Keď sa táto fráza používa bežne, má „chorú prirodzenosť“, ale v programe Al-Anon dáva dobrý zmysel.

Pripomienka na dnešný deň: Sústredím sa na veci, ktoré sa týkajú mňa a uistím sa, že sú naozaj moje. Budem sa držať bokom od záležitostí, ktoré patria iným. Nebudem sa pliesť do aktivít alkoholika, preberať jeho zodpovednosti alebo ho chrániť pred následkami toho, čo robí.

Keď ste dotknutí vinou niekoho iného, obráťte sa k sebe a skúmajte svoje vlastné zlyhania. Keď sa nimi budete zaoberať, zabudnete na svoj hnev a naučíte sa žiť múdro.“ (Marcus Aurelius)

predošlé   ♦   nasledujúce