30. marec (zamyslenie Al-Anon)

Môj starý nepriateľ – moja zaťatosť – sa zvyčajne schovával za zdôvodňovanie typu: „Prečo by som sa mala opierať o Boha a zaťažovať Ho svojimi vlastnými problémami, keď som už od Neho dostala inteligenciu a viem o sebe premýšľať?“ Skúsenosti ma naučili, že sa vôbec neposuniem dopredu, keď sa budem spoliehať na svoje vlastné metódy, a nedosiahnem očakávané výsledky. Zdalo sa, že nič nefunguje a výsledky boli niekedy katastrofálne. Samozrejme, že som z toho neobviňovala seba! Myslela som, že šťastie sa obrátilo proti mne, alebo že ma Boh sklamal alebo bol alkoholik veľmi vzdorovitý. Veci jednoducho nefungovali podľa toho, ako som si to priala. Teraz, keď viem, že potrebujem vedenie a som ochotná ho prijať, veci sa zlepšujú rovnako, ako sa zlepšujem ja.

Pripomienka na dnešný deň: Nie som sebestačná. Nepoznám všetky odpovede. Tie, ktoré dostávam, ku mne vlastne prichádzajú vtedy, keď ich prijímam. Vedenie prichádza od skupiny, z niečoho, čo si prečítam a dokonca aj z niečich slov, ktoré Božím riadením napĺňajú moje potreby.

Boh je naše útočisko a sila,
osvedčená pomoc v súženiach.
(Žalm 46,2)

predošlé   ♦   nasledujúce