30. november (zamyslenie Al-Anon)

Jedným zo spôsobov, akým si dopomáhame k vyrovnanosti a usporiadanému životu je  uplatňovanie 12. kroku, lebo je to práve posledný z 12 krokov, podľa ktorých v Al-Anon žijeme.

Znamená to byť stále pripravený pomôcť inej osobe, ktorá sa nachádza v problémoch – niekomu novému, kto možno ešte nepočul, že Al-Anon môže pomôcť v rodine, v ktorej úraduje alkoholizmus. Toto „šírenie odkazu“ si vyžaduje neustále uvedomovanie si možných potrieb: možno u suseda alebo u niekoho, koho bežne stretávame a kto naznačuje, že s takýmto problémom žije.

Pripomienka na dnešný deň: Taktne ponúknem pomoc každému, kto sa potrebuje naučiť, ako má žiť so všetkými ťažkosťami, ktoré môže alkoholizmus vytvoriť alebo vyostriť. Môj prvý návrh by mal byť, že vždy existuje nádej a že Al-Anon ponúka nový spôsob života v spoločnosti iných, ktorí majú rovnaký problém.

„Vždy budem pripravená niesť tento odkaz ďalej. Táto potreba je všade okolo mňa, ak som dostatočne vnímavá, aby som ju rozpoznala. Tým, že pomáham iným, pomáham aj sebe.“

predošlé   ♦   nasledujúce