30. október (zamyslenie Al-Anon)

Zvykli sme si na to, že Al-Anon sa opisuje ako spoločenstvo a často zabúdame, aký význam má toto slovo pre každého osobitne. Oxfordský anglický slovník hovorí, že je to „účasť, spoločenstvo záujmu, zmýšľania a charakteru; duch priateľstva … hlavne duchovného, atď.“ V spoločenstve niečo zo seba odovzdávame a čím viac dávame, tým viac prijímame.

Ak vybočím zo svojho vychodeného chodníčka, aby som pomohla pri probléme priateľovi a budem sa mu snažiť pomôcť pochopiť daný problém a vysporiadať sa s ním duchovne, získavam vlastne viac ako dávam, lebo sa učím skúmaním svojich vlastných myšlienok a ich vyjasňovaním. Mnohé riešenia mojich vlastných problémov sa mi vyjasnili práve vtedy, keď som pomáhala niekomu inému.

Pripomienka na dnešný deň: Dobro, ktoré získavam z duchovného učenia Al-Anonu, bude pre mňa pracovať najplnšie, keď využijem príležitosti odovzdať to niekomu inému. V tomto spoločenstve som len riečiskom Božej láskyplnej pomoci.

„Preto ten, kto učí iného, neučí aj seba?“
(List Efezským)

predošlé   ♦   nasledujúce