31. december (zamyslenie Al-Anon)

Toto je deň, ktorým sa uzatvára ďalší rok. Je to dobrý čas, aby som sa v tichosti a úprimne pozrela na svoj osobný rast. Bol to dobrý rok, lepší než tie predošlé? Priviedlo ma každodenné vedenie programu Al-Anon k lepšiemu uvedomeniu si a prijatiu samej seba, takej jedinečnej akou som?

Ak ľutujem svoje chyby alebo to, na čo som zabudla, pustím to z hlavy. Nový rok, ktorý leží predo mnou, nemá čas na zbytočnú ľútosť. Budem žiť len deň po dni a každý deň sa pokúsim prežiť lepšie ako ten predošlý, keď budem rásť v dôvere a vo viere.

Pripomienka na dnešný deň: Znovu som si predsavzala žiť v nadchádzajúcom roku deň po dni, a uvoľniť sa od trápení minulosti a neistôt budúcnosti. Nech príde čokoľvek, postavím sa k tomu s vyrovnanou mysľou.

Vieme, že všetky veci
slúžia na dobro tým,
čo milujú Boha…
(Rimanom 8,28)

predošlé   ♦   nasledujúce