31. december (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI REŠPEKTUJEM, KDE SOM

Niekedy frustrovane rozhodím rukami, keď vidím ten neporiadok vo svojom živote. Mnohé z tých ťažkostí som si vyrobila sama. Niektoré nastanú, keď dovolím druhým, aby mi riadili život. Tak či onak, najskôr musím uznať, na akom mieste som, až potom sa môžem pohnúť dopred.

Ak prispievam k zlej situácii, potrebujem prijať zodpovednosť za svoju úlohu. Mám na výber a uprednostňujem nasmerovanie mojej tvorivej energie do pozitívnych činov. To je smer, ktorým sa chcem v mojom živote uberať.

predošlé   ♦   nasledujúce