31. január (zamyslenie Al-Anon)

Jeden z problémov, ktorý zažili mnohí z nás, keď sa alkoholik odvrátil od fľaše k AA je ten, že spoločenstva s ním môžeme prežívať rovnako málo ako predtým. Sťažujeme sa: „Načo je to dobré, keď večer nikdy nie je doma? Je to jedno, či sedí v krčme alebo na stretnutí AA!

V tomto nám veľmi môže pomôcť Al-Anon: vďaka nemu sa náš pohľad na vec upraví. Učíme sa vidieť tento nový spôsob života v jeho pravom svetle, a síce ako príležitosť zbaviť sa pocitu zodpovednosti za alkoholika a rozpoznať vnútorné prostriedky, od ktorých závisí naša osobná vyrovnanosť, a stavať na nich.

Pripomienka na dnešný deň: Modlila som sa za triezvosť a teraz sa to stalo. Využívam to len na to, aby som našla nové dôvody, prečo sa ľutovať? Nebola by som oveľa šťastnejšia, keby som mohla obrátiť svoju pozornosť na to, aby nájdem spôsoby, ako sa môžem z tohto nového života tešiť?

„Modlím sa, aby som pochopila, že prispôsobenie sa triezvosti nie je pre mňa o nič ťažšie ako pre alkoholika. Dovoľ, aby som na tejto novej životnej ceste vyhľadávala dobré veci.“

predošlé   ♦   nasledujúce