31. júl (zamyslenie Al-Anon)

Rada by som sa pozrela späť na celý mesiac a videla, aký pokrok som urobila a aké zmeny sa udiali v mojom živote ako výsledok uplatňovania programu Al-Anon.

  • Venovala som dostatočnú pozornosť 12 krokom?
  • Prečítala som si každý deň aspoň niečo?
  • Sú moje rodinné vzťahy vyrovnanejšie a šťastnejšie ako boli pred mesiacom?
  • Obnovila som si narušené priateľstvo;
  • urobila som niečo dobré pre niekoho, kto bol zranený,
  • snažila som sa vyhnúť klebetám,
  • usilovala som sa naučiť niečo nové?

Pripomienka na dnešný deň: Toto bude môj deň na preskúmanie a prípravu na ďalší mesiac, v ktorom si obnovím moje úsilie napredovať vo svojom osobnom rozvoji.

Ak v mesiaci, ktorý sa dnes končí, nevidím nijaké zlepšenie, nebudem preto znechutená, lebo okrem iného sa musím naučiť prijímať samu seba takú, aká som. S tým sa musí začať všetko dobré, čo môžem dosiahnuť.

Príležitostné skúmanie môjho napredovania je povzbudivým cvičením, lebo mi ukazuje, že sa postupne učím, ako mám žiť v duševnej rovnováhe a pokoji.“

predošlé   ♦   nasledujúce