31. máj (zamyslenie Al-Anon)

Fráza „vytvoriť kritickú situáciu, aby sa alkoholik spamätal“, sa často chápe zle a uplatňuje nesprávne. Neznamená to, že by sme sa mali pliesť do aktivít alkoholika, nastražiť mu pascu alebo urobiť čokoľvek, čo by bolo trestom za zúfalú chorobu alkoholizmu. Takéto činy sa nedajú ospravedlňovať tým, že „je to pre jeho vlastné dobro“. Boh nám nedal právo rozhodovať o tom, čo je dobré pre niekoho iného; potrebovali by sme jeho vlastný božský náhľad, aby sme vedeli, čo alkoholika vedie do jeho šialeného úniku z reality.

Pripomienka na dnešný deň: Nikto nepotrebuje vytvárať pre alkoholika krízovú situáciu. Alkoholik sa ženie k neodvratnej kríze zakaždým, keď nad ním alkohol prevezme kontrolu. Našou úlohou je dovoliť, aby na nešťastného alkoholika dopadli nevyhnutné dôsledky, čo sa určite stane, ak nebudeme robiť nič preto, aby sme tomu predišli. Problém, ktorému bude v konečnom dôsledku alkoholik čeliť, bude problémom, ktorý si spôsobil sám.

„Intrigy na prekabátenie závislej osoby sú odsúdené na zlyhanie. Skúmajme svoje vlastné pohnútky, aby sme sa uistili, že nehráme hry, na ktoré sami doplatíme. Budeme sa musieť veľmi snažiť, aby sme dospeli k takejto úprimnosti, ale určite sa to oplatí.“

predošlé   ♦   nasledujúce