31. máj (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI NEMUSÍM ZVLÁDAŤ VŠETKO

Pokúšam sa urobiť to všetko? Som perfekcionistka a ovládajúca, keď robím viac, než je vhodné? Som kvôli svojmu správaniu v tiesni?

V zotavovaní skúšam zdravšie správanie. Je nové a neznáme. No pri opakovanom precvičovaní sa stáva ľahším. Prestávam sa snažiť všetko zvládať a uvedomujem si, že som človek – dokonale ľudská bytosť, nie dokonalý človek. Je to posun vo vnímaní. S vedením mojej Vyššej moci je nezvládateľnosť niečo, čo môžem zmeniť.

predošlé   ♦   nasledujúce