31. marec (zamyslenie Al-Anon)

Je dosť čudné, že veľa vecí, ktoré sa učím v Al-Anone, dávajú nasledovný zmysel: „Buď k sebe dobrá“. Je to rada, ktorú môžeme čerpať z pripomienok Al-Anonu na každý deň, že máme žiť deň za dňom. Učí nás, aby sme odhodili nešťastné spomienky minulosti a uchránili sa pred bolesťou predstavivosti na to, čo by sa mohlo stať zajtra. Ani s jedným nemôžeme urobiť nič. Sme k sebe dobrí, keď sa odmietame nechať vyrušiť čímkoľvek, čo alkoholik povie alebo urobí. Môžeme to urobiť, ak budeme pamätať na to, že útoky na nás mu poskytujú len ventilovanie jeho vlastnej mučivej viny. Sme k sebe dobrí, keď pomáhame iným a keď svoje životy napĺňame príjemnými a užitočnými aktivitami.

Pripomienka na dnešný deň: Odteraz budem k sebe dobrá. Nedovolím, aby som padla do víru sužujúceho zmýšľania o alkoholizme a o jeho výsledkoch. Dôvera a nádej spôsobia, že budem voči tomu imúnna.

Prosím o pomoc,
aby som splnila zodpovednosť,
ktorú mám voči sebe;
lebo len vtedy budem schopná
pomôcť iným
.“

predošlé   ♦   nasledujúce