4. december (zamyslenie Al-Anon)

Niektorí z nás prichádzajú do Al-Anonu, aby zistili, prečo vlastne alkoholik pije. Bojíme sa, že je to preto, lebo „ma už nemiluje“ alebo preto, že ho hnevá niečo, čo sme urobili alebo robíme a preto pije.

Veľmi sa nám uľaví, keď sa dozvieme, že alkoholizmus je choroba. No takisto je užitočné vedieť, že v uzdravení z nej mu mohli brániť veci, ktoré sme robili my.

S tými najlepšími úmyslami sme sa ho snažili vyliečiť tak, že sme k nemu pristupovali ako k úmyselne zaťatému a zlému. Dozvedáme sa, že čokoľvek robíme, aby sme ho pokorili a obvinili, len zvyšuje jeho vinu alebo zosilňuje jeho vyhlásenia, že je to naša vina. Učí nás to o obrovskej hodnote politiky „ruky preč“. Je ťažké sa k nej dopracovať, ale funguje zázračne!

Pripomienka na dnešný deň: Nebudem plytvať myšlienkami na objavenie dôvodov, prečo alkoholik pije. Al-Anon odpovedá, že svoje problémy dokážem zvládnuť tým, že o nich zmením svoje zmýšľanie, napravím svoje vlastné chybné postoje a dovolím alkoholikovi, aby sa staral o svoj vlastný problém.

„Prosím Boha, aby mi pomohol
držať sa toho správneho smeru,
ktorý zmení môj život k lepšiemu.“

predošlé   ♦   nasledujúce