4. február (zamyslenie Al-Anon)

Ako často si myslíme, že skúšky, ktorým čelíme, boli spôsobené vonkajšou silou, osudom alebo Bohom! Príliš horlíme v hľadaní príčiny nášho nešťastia mimo seba, a pritom náš skutočný nepriateľ je to, že podvádzame samých seba. Môžeme byť chudobní, zbavení nevyhnutností, ktoré potrebujeme pre svoj život, frustrovaní vecami, o ktorých si myslíme, že ich chceme robiť. Je veľmi ľahké obviniť z toho všetkého alkoholika. No nech nám alkoholik sťažuje život akokoľvek, môžeme urobiť veľmi veľa preto, aby sme túto škodu vykompenzovali tým, že svoje skúšky a kritiku obrátime na seba a urobíme pevné kroky, aby sme napravili to, čo si myslíme a robíme.

Pripomienka na dnešný deň: Budem skúmať svoje postoje a činy a čeliť skutočnosti, že k môjmu utrpeniu prispieva veľa z toho, čo robím – alebo nerobím. Rovnako ako alkoholik mám i ja nespoznaný pocit viny, ktorý by som mohla prekonať tým, že napravím to, čo je u mňa nesprávne. Mojou prvou povinnosťou je zastaviť svoj sebaklam a prestať ospravedlňovať svoje vlastné nedostatky.

„Ak hovoríme, že sme bez viny,
podvádzame samých seba
a niet v nás pravdy.“
(1. list Jánov)

predošlé   ♦   nasledujúce