4. jún (zamyslenie Al-Anon)

V Al-Anone si postupne uvedomujeme dôležitý vplyv modlitby v našich životoch. Predstava o modlitbe (ako, prečo, kedy) si z našej strany vyžaduje určité uvažovanie.

Keby som sa modlila: „Nech sa stane moja vôľa,“ nebolo by to presne to isté, čo hovorím, keď prosím Boha, aby urobil to, čo chcem ja? Keby som mala dostať to, za čo sa modlím, uspokojilo by ma to a urobilo naozaj šťastnou? Viem vždy, čo je pre mňa najlepšie?

Modlitba teda nie je dávaním pokynov Bohu, ale prosba o spoznanie Jeho vôle.

Pripomienka na dnešný deň: Nemalo by pre nás byť také ťažké prijať zrejmú skutočnosť, že niekoľkí z nás vedia, čo naozaj chceme, no nikto z nás nevie, čo je pre nás najlepšie. Toto poznanie zostáva v Božích rukách. Je to ten najlepší dôvod, aby sme svoje modlitby ohraničili na prosby

  • o vedenie,
  • o otvorenú myseľ, aby sme ho mohli prijať a
  • o odvahu a dôveru na jeho používanie.

Modlím sa, aby som dokázala trpezlivo čakať
na poznanie Božej vôle pre môj život.

predošlé   ♦   nasledujúce