4. máj (zamyslenie Al-Anon)

V určitom zmysle je všetko, čo sa mi stane, darom od Boha. Môžem cítiť odpor voči sklamaniam, búriť sa proti mnohým ranám osudu, ktoré vnímam ako na nezaslúžený trest. No časom môžem pochopiť, že to všetko môžem pokladať za dary osvietenia. Učia ma, že mnohé z mojich trestov som si na seba uvalila sama. V určitom ohľade, ktorý moja ľudská inteligencia nedokáže pochopiť, by moje utrpenie mohlo byť dôsledkom mojich vlastných postojov, činov alebo opomenutí.

Tento duchovný prístup k môjmu problému môže pozdvihnúť moje myslenie na úroveň, na ktorej môžem získať nový pohľad a nájsť riešenia, o ktorých sa mi ani nesnívalo.

Pripomienka na dnešný deň: Každý z nás má sklony búriť sa proti nešťastiu vo svojom živote; snažíme sa ho pochopiť a to, čo nechápeme, považujeme za zlé. Rebelantstvo len kopí jednu frustráciu na druhú, až kým sa nenaučíme dostať sa spod nej, vzdať sa a dovoliť Bohu, aby sa ujal našich záležitostí.

„Keď má človek dobrej vôle problémy alebo je pokúšaný, či trpí zlými myšlienkami, potom môže lepšie pochopiť, aká veľká je jeho potreba uveriť v Boha.“ (Thomas A´Kempis)

predošlé   ♦   nasledujúce