5. december (zamyslenie Al-Anon)

Život podľa programu Al-Anon, ku ktorému sa uchýlime, keď máme veľké problémy, nás môže v konečnom dôsledku konfrontovať so zvláštnou výzvou.

Najprv možno pochybujeme: „Ako sa dá môj strašný problém vyriešiť zapojením sa do nejakej skupiny?“ Potom to začneme zisťovať: naučíme sa, ako máme žiť a nachádzať vyrovnanosť uprostred alkoholického chaosu. Vnímame, že rastieme, chápeme a pomáhame.

Lenže keď sa hlavný problém odstráni alebo zmenší tým, že alkoholik začne chodiť na stretnutia AA, môžeme si myslieť, že už sme v Al-Anone veteránmi a že sme to už „zvládli“. Začneme vynechávať stretnutia, nemáme čas na potešovanie utrápených nováčikov, zabúdame čítať literatúru Al-Anon…. A potom príde výzva v podobe pokračujúcich problémov. Odrazu si uvedomíme, ako veľmi Al-Anon potrebujeme, aby sme boli schopní čeliť výzvam aj naďalej.

Pripomienka na dnešný deň: K Al-Anonu sa neuchyľujem len preto, aby som sa naučila žiť s aktívnym alkoholikom. Je to môj spôsob života, stále bohatšieho a uspokojujúcejšieho, keď sa učím využívať tento program do hĺbky.

„AA privádza alkoholika k triezvosti,
aby dokázal absorbovať
hlbší význam tohto programu.
Al-Anon mení naše myslenie
za rovnakým účelom.“

predošlé   ♦   nasledujúce