5. február (zamyslenie Al-Anon)

Keď odkrývam svoje nedostatky a začínam im čeliť, odkryjú sa mi aj moje mnohé dobré vlastnosti a budú mi pripomínať, že sú rovnako reálne ako moje zlyhania. Chcem si ich ceniť, lebo nielenže kompenzujú moje zlyhania, ale mi tiež dávajú základ, na ktorom môžem rásť. Ak zistím, že som milá, tolerantná, štedrá, čestná a trpezlivá, budem sa z týchto konštruktívnych vlastností tešiť. Umožňujú mi priateľsky prijať samu seba; sú to úžasní spojenci pri odstraňovaní nedostatkov, ktoré sú prekážkami mojej vyrovnanosti.

Pripomienka na dnešný deň: Je rovnako klamlivé prehliadať to, čo je v nás dobré, ako ospravedlňovať to, čo dobré nie je. Je to falošná pokora, ktorá je rovnakou brzdou ako arogancia! Zmyslom skúmania našich charakterov s čo najväčšou možnou čestnosťou a odpútaním nie je zvyšovať vinu za to, čo nám chýba, ale využívať to dobré na prekonanie zlyhaní.

„Dovoľ mi naučiť sa chápať najprv seba; to ma tak plne zamestná, že nebudem mať čas na to, aby som rozmýšľala nad analýzou a kritikou alkoholika.“

predošlé   ♦   nasledujúce