5. január (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI PROSÍM BOHA O POMOC

Skôr, než skúsim niečo iné, často na mňa pri dverách čaká strach a bráni mi v experimentovaní s novými druhmi správania. Následkom toho naďalej robím to, čo je pohodlné namiesto toho, čo je zdravé. Aby som tento vzorec zmenil, musím urobiť tri veci:

  1. prosiť Boha o pomoc,
  2. veriť, že Boh mi pomáha a
  3. konať.

Prosba o pomoc si vyžaduje určité úsilie, lebo je ťažké zaviazať sa k zmene. Ďalší krok potom zahŕňa praktické uplatnenie mojej viery. Aj keď nemôžem presvedčiť sám seba, že Boh Boh mi práve teraz pomáha, môžem „konať, akoby“ mi pomáhal cez túto fázu uzdravenia. Môžem konať pozitívne, dosiahnuť to, čo ma zvyčajne vyvádzalo z miery a ochromovalo. Počínam si s novo nadobudnutou dôverou a oddanosti zámeru. Potom sa mi do života vráti nádej a poctivosť.

predošlé   ♦   nasledujúce

26