5. júl (zamyslenie Al-Anon)

Istý rečník AA dal na jednom stretnutí členom Al-Anon takto neobyčajne nahliadnuť na „druhú stranu plota“:

Nealkoholik v rodine si neuvedomuje, že alkoholik má veľmi zraniteľné postavenie. Neustále musí byť v strehu, lebo hlboko vo svojom vnútri vie, koľko starostí prináša svojej rodine. Vie, že je úplne vystavený kritike.

No už ste si niekedy uvedomili, že vaše záchvaty hnevu a nepekné slová sú ako švihanie mečom? Pamätajte, že alkoholik bičuje sám seba – neustále. Ak mu pridávate ďalšie rany, nabádate ho k tomu, aby preniesol niečo zo svojej viny na vás. To mu môže brániť v tom, aby klesol celkom na dno a uvedomil si, ako veľmi potrebuje pomoc, aby našiel triezvosť.“

Pripomienka na dnešný deň: Budem sa snažiť pochopiť, ako zúfalo trpí alkoholik kvôli svojej vine. Nepoddám sa pohnútke kopnúť doňho, keď padne. Každý z nás trpí kvôli alkoholizmu inak. Ja, ktorá mám Boží dar triezvosti, musím byť tou, ktorá si uvedomuje, že môj partner nie je sám so sebou spokojný, a to bez ohľadu na to, ako drzo a vzdorovito sa môže javiť.

„Keby som nemala to šťastie a bola alkoholičkou, ako by som chcela, aby sa ku mne správal človek, s ktorým žijem? Zlaté pravidlo je užitočným nástrojom vo všetkých našich vzťahoch.“

(Zlaté pravidlo: Správaj sa k iným tak, ako chceš, aby sa oni správali k tebe.)

predošlé   ♦   nasledujúce