5. jún (zamyslenie Al-Anon)

Istý člen Al-Anonu povedal: „Zdá sa, že nikto neoceňuje odvahu, ktorú si vyžaduje život s alkoholikom.“

Samozrejme, že si to vyžaduje odvahu, rovnako ako si vyžaduje odvahu čeliť životu za akýchkoľvek okolností.

Potrebujeme odvahu veriť, že nijaká situácia nie je beznádejná, prežívať radosť, keď máme dôvod byť zúfalí, odolávať nutkaniu sťažovať sa iným na náš ťažký údel. Vyžaduje si veľa odvahy odolať pokušeniu prevziať na seba zodpovednosti alkoholika, až kým neprijmeme skutočnosť, že tým len bránime jeho uzdraveniu.

A nadovšetko si veľa odvahy vyžaduje nevyzerať odvážny, ako to robia mnohí v očakávaní súcitu od príbuzných, priateľov a susedov. Označenie „chúďa odvážna drobná žena“ môže byť dobrou potravou pre sebaľútostivé ego, ale oslabuje charakter a ničí dôstojnosť.

Pripomienka na dnešný deň: Chýba mi dôvera a odvaha, aby som urobila veci, ktoré zlepšia moju situáciu? Bojím sa vzdať sa povinností iného človeka? Dokážem sa zdržať, aby som neurobila niečo, čo môže zlepšeniu len zabrániť? Možno nemám potrebnú silu a dôveru, ale môžem ich nájsť, ak sa obrátim k Bohu a poprosím o Jeho vedenie.

Modlitby o odvahu a vedenie nezostávajú nikdy nezodpovedané, no musím byť pripravená správať sa podľa tohto vedenia.“

predošlé   ♦   nasledujúce