5. máj (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI VIDÍM TO DOBRÉ, I TO ZLÉ

Štvrtý krok žiada, aby som urobil „dôkladnú a nebojácnu inventúru“. Do vykonávania osobnej inventúry zahŕňam svoje dobré a zlé stránky – tie spôsoby správania, ktoré si cením, rovnako ako tie, ktoré by som chcel zmeniť. Dokonca aj keď si nie som istý, či je dané správanie dobré alebo zlé, beztak si ho zapíšem. Môj sponzor budem mať možno nejaké cenné postrehy, keď príde čas na vykonanie 5. kroku.

Pri robení inventúry seba samého je pre mňa najťažšie prelomiť popieranie. Nemôžem inventarizovať niečo, o čom neviem, že to existuje. Keď si uvedomím nejaké správanie, zvyčajne som ochotný poznačiť si ho, priznať ho a požiadať o odstránenie tejto mojej chyby. Žiada si to určitý čas, kým tam človek dospeje, a dnes mi to neprekáža.

predošlé   ♦   nasledujúce

11