5. marec (zamyslenie Al-Anon)

Trvalo mi dosť dlho, kým som si uvedomila, že 12 krokov a modlitba vyrovnanosti by sa dali aplikovať do všetkých mojich problémov bez ohľadu na to, či súvisia s alkoholizmom alebo nie. Teraz, keď sa tieto pomôcky snažím využívať každý deň, zdá sa mi, akoby sa môj život presúval od jedného zázraku k druhému! Poznám radosť z toho, že môžem každý deň začínať s očakávaním v dôvere, že má pre mňa pripravené dobré veci. Ak sa vyskytne kríza alebo nejaký problém, postavím ho do svetla modlitby vyrovnanosti a vytiahnem z neho žihadlo skôr, ako mi môže ublížiť.

Pripomienka na dnešný deň: Keď sme posilňovaní filozofiou Al-Anonu, zisťujeme, že sme schopní pozerať sa na veci správnym pohľadom. Nedovolíme, aby sa k nám príliš priblížili pre prípad, že by na seba vzali hrôzostrašné rozmery, ktoré neodrážajú ich skutočný charakter.

Modlím sa, aby som prijala s vyrovnanou mysľou veci, ktoré nemôžem zmeniť s vedomím, že je zbytočné neustupovať tomu, čo je neodvratné. Modlím sa, aby som postupovala rozhodne pri veciach, ktoré sa musia zmeniť.

predošlé   ♦   nasledujúce