5. november (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI SI CENÍM VZÁJOMNÚ ZÁVISLOSŤ

Niekde medzi spoluzávislosťou a nezávislosťou je poloha, ktorú nazývam vzájomná závislosť: dvaja ľudia, ktorí spoliehajú jeden na druhého a sú spoľahliví. Ľudia, ktorí sa starajú, povzbudzujú, milujú a rešpektujú jeden druhého bez toho, aby si o tom viedli záznamy.

V CoDA som sa naučil pracovať na zdravých a láskyplných vzťahoch, nie spoluzávislých. Balansovanie medzi spoluzávislosťou a vzájomnou závislosťou je tak trochu ako chodenie po lane: keď sa nakloním príliš smerom k spoluzávislosti, rovnováha znovu získam pomocou svojho programu CoDA. Ak sa príliš vychýlim na druhú stranu, pripomeniem si, že láska je o odpúšťaní a harmonickom nažívaní.

predošlé   ♦   nasledujúce