6. apríl (zamyslenie Al-Anon)

Pre svoje vlastné dobro budem chodiť na stretnutia Al-Anon s otvorenou mysľou, pripravená prijímať nové myšlienky. Pre svoje vlastné dobro ich budem aplikovať vo svojom živote.

Ak budem chodiť na stretnutia s pevne zavretou mysľou a budem neustále pripravená kritizovať to, čo počujem, je to akoby som držala lyžičku pod Niagarským vodopádom a snažila sa získať vodu a uhasiť svoj smäd.

Na každom stretnutí Al-Anon môžu prítomní získať niečo dôležité, ale musím byť ochotná počúvať a zdieľať sa.

Pripomienka na dnešný deň: Budem pamätať, že do Al-Anonu chodím kvôli usmerneniu a emocionálnej podpore, ktorú inde nenájdem. Dostanem pomoc od iných, ktorí chápu moje utrpenie; budem prosiť o ich vedenie ohľadom mojich nedostatkov, ktoré možno sama ťažko rozoznávam. Viem, že nemusím prijať všetko, čo sa tam hovorí, ale mysliaci proces, ktorý tam vzniká, ma nasmeruje na tú správnu cestu.

„Modlím sa, aby som mohla stále prinášať uzdravujúcu zvesť ostatným členom v Al-Anone a modlím sa za ochotu hľadať dobro v tom, čo mi budú hovoriť.“

predošlé   ♦   nasledujúce