6. december (zamyslenie Al-Anon)

Pred viac ako dvetisíc rokmi napísal jeden staroveký filozof slová múdrosti, ktorej hlavné myšlienky sa nám, čo študujeme 12 krokov, javia ako zarážajúco moderné. Týkajú sa omylov nás ľudí, do ktorých upadáme od začiatku vekov:

Človek, ktorý verí,
že jeho napredovanie závisí
od ničenia iných,
nie je celkom zdravý – ani ten, kto sa trápi kvôli veciam,
ktoré sa nedajú zmeniť –
ani ten, kto trvá na tom,
že niečo nie je možné len preto,
že sa to nepodarilo jemu.

Muž, ktorý sa nedokáže odkloniť od svojej rutiny, aby osviežil svoju myseľ odpočinkom, zmenou a meditovaním, nie je múdry.

Ten, kto si myslí, že môže nútiť ostatných, aby robili to, čo sa zdá správne jemu, potrebuje pomoc.

Pripomienka na dnešný deň: Slová múdrosti nás inšpirujú, ale majú hodnotu len vtedy, keď si ich vieme vziať k srdcu a využívať ich v našich každodenných životoch.

„Základné pravdy,
ktoré mi pred oči stavia Al-Anon,
majú nezmerateľnú moc pomôcť mi.“

predošlé   ♦   nasledujúce