6. február (zamyslenie Al-Anon)

Aj keď alkoholik prestane piť, môj život nebude zbavený problémov a starostí. Budem prijímať bežné ťažkosti, ktoré sa budú vyskytovať v mojom rodinnom živote a uvedomovať si, že teraz ich môžem vnímať ostrejšie, lebo už nie sú zakrývané fľašou.

Budem prijímať aj sklamania, ktoré prídu, a vždy si budem pripomínať, že obdarovanie triezvosťou by malo ich prijímanie uľahčiť, ak ich prijmem ako obohacujúcu skúsenosť. Tento postoj na mojej strane pomôže našu rodinu stmeliť.

Pripomienka na dnešný deň: Problémy sú príležitosťami k ďalšiemu rastu, aby nás urobili nás lepšími a nie zatrpknutejšími. Pri správnom využití sa z nich môžeme naučiť  svoje chyby už neopakovať. Keď budeme oslobodení od problému aktívneho alkoholizmu, budeme mať slobodu venovať sa riešeniu všetkých ostatných problémov, ktoré sa vyskytnú.

„Nech nikdy nezabudnem byť vďačným za dobré veci v mojom živote a hlavne za triezvosť, ktorá pomôže prinavrátiť celej našej rodine duševné zdravie a vyrovnanosť.“

predošlé   ♦   nasledujúce