6. júl (zamyslenie Al-Anon)

Prechod od aktívneho alkoholizmu k triezvosti spôsobuje v našich životoch veľké pozdvihnutie. Je to výzva pre oboch partnerov. Toto zložité prispôsobenie sa si vyžaduje úplne nový spôsob zmýšľania.

Počas rokov aktívneho pitia museli partneri alkoholikov preberať na seba množstvo ich povinností. Okrem toho, že museli zarábať, aby sa rodina uživila, museli sa tiež starať o deti a celú domácnosť. Manželky alkoholikov museli často robiť nadčasy, aby naplnili rodinný rozpočet, alebo sa zaobísť bez mnohých nevyhnutností a takisto zastúpiť manžela pri práci okolo domu.

S nástupom triezvosti sa mnohé z týchto úloh menia a od mnohých zvykov sa treba odučiť. Program Al-Anon, ak ho budeme uplatňovať každý deň, nám pomôže prispôsobiť sa normálnemu spôsobu života.

Pripomienka na dnešný deň: Naučím sa, že nemám očakávať príliš skoro príliš veľa a nadovšetko sa naučím, že triezvosť nezmení môjho partnera na superdokonalú ľudskú bytosť, ktorá bude celkom zodpovedať mojim požiadavkám.

Al-Anon mi pomôže obnoviť zdravý spôsob myslenia, aby som si vedela vo svojich rodinných vzťahoch počínať s láskou a porozumením.

„Žiadne veľké zlepšenie nie je možné v údele ľudstva dovtedy, kým sa neuskutoční zmena v jeho spôsobe zmýšľania.“

predošlé   ♦   nasledujúce