6. jún (zamyslenie Al-Anon)

Teraz prichádza spasenie a sila…“

Túto vetu z Biblie používala istá skupinka Al-Anon ako tému svojho stretnutia. Každý člen povedal, ako bol uchránený pred tým, aby pri riešení problému alkoholizmu urobil príliš rýchle a možno aj tragické chyby, a ako mu inšpirácia Al-Anonu dodala silu postaviť sa k danej situácii vyvážene a vyrovnane – a v konečnom dôsledku s dôverou.

Väčšina z nás, ktorí sme si tento program vzali k srdcu a vo svojom živote ho skutočne uplatňujeme, sa stretla s rovnakou skúsenosťou. No samotnú prácu musíme vykonať my sami tým, že budeme neustále čítať, meditovať, modliť sa a odovzdáme sa pomoci iným.

Pripomienka na dnešný deň: Zázraky, o ktorých počúvam v Al-Anone, sa nikomu nestanú, kým na to nevyužije svoju myseľ a srdce. Slobodne zdieľaná skúsenosť, sila a nádej je poruke, aby ma zachránila pred znechutením a zmätkom. Chcem túto pomoc? Ak áno, na riešenie všetkých svojich problémov použijem duchovný model života.

Po niekoľkých recidívach som sa naučila, že Al-Anon neznamená len to, že večer pôjdem na stretnutie, vypočujem si rečníka a do nasledujúceho stretnutia všetko zabudnem. Je to každodenný program, ktorý za mňa nemôže urobiť nikto iný.“

predošlé   ♦   nasledujúce