6. máj (zamyslenie Al-Anon)

Do Al-Anonu nechodíme preto, aby sme zastavili pitie alkoholika, no pravdou je, že členstvo v Al-Anon bolo dôležitým faktorom pri mnohých uzdraveniach z alkoholizmu.

Napriek tomu je našim prvoradým záujmom náš vlastný pokrok. Z tohto dôvodu nediskutujeme o krokoch a zlyhaniach našich partnerov, ale obmedzujeme sa na prekonanie napätia a úzkostí prameniacich z našich vlastných situácií. My, ktorí sme v rodinnom kruhu alkoholika, trpíme strachom a frustráciou; cítime sa zbití, bez nádeje a nahnevaní, a to všetko s nádychom viny.

Keď si uvedomíme, že alkoholizmus je choroba a že za ňu nie sme zodpovední, môžeme ovládať svoje pocity viny a nepriateľstva. To často vnesie do situácie zlepšenie.

Pripomienka na dnešný deň: V diskusiách v skupine sa vyhýbame dlhým opisom zlého správania alkoholika, lebo to nepodporuje náš rast. V Al-Anone sme preto, aby sme sa zbavili vlastných pocitov viny a nepriateľstva. S problémami sa dokážeme vysporiadať adekvátnejšie vtedy, keď naše srdce a myseľ neťažia negatívne emócie.

„ … potom zmiznú všetky falošné a márne predstavy,
všetky zlé výtržnosti a zbytočné starosti.“

predošlé   ♦   nasledujúce