6. máj (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI SOM VĎAČNÁ ZA STRETNUTIA

Po takmer jedenástich rokoch chodievam na stretnutia naďalej. Niekedy si kladiem otázku, prečo to robím. Nie je veľa ľudí, ktorí sa tam zdržiavajú tak dlho. Zdá sa, že vždy, keď pomyslím na to, že na stretnutie nepôjdem, moja Vyššia moc ma zasiahne nejakou krízou – niekedy veľkou, inokedy veľkou len v mojej predstavivosti. Stretnutia a spoločenstvo mi pomáhajú udržať veci v správnej perspektíve. Počúvanie druhých, vrátane nováčikov, mi pripomína, že neviem všetko. Je pre mňa požehnaním, že mám kam ísť, kde ma privítajú, nechajú ma rozprávať a objímu ma. Bola by som pochabá, keby som prestala. Investujem svoj čas. Vracia sa mi to v podobe záujmu. A výhody neprestávajú. Jediné, čo potrebujem, je ukázať sa tam.

predošlé   ♦   nasledujúce