6. marec (zamyslenie Al-Anon)

Boli raz tri manželky alkoholikov, ktoré sa rozhodli stretávať, aby sa naučili niečo o Al-Anone. Onedlho sa k nim pridali ďalšie, ktoré mali podobný problém a stala sa z nich veľká skupina. Veľa členiek, ktoré tento program naozaj uplatňovali, prežívalo radosť z toho, že vidia, ako sa ich manželia pridali k AA.

Potom jedna z nich prestala chodiť na stretnutia, potom ďalšia a ešte ďalšia. Keď im niektorá zavolala, aby zistila prečo, povedali, že ich Al-Anon sklamal, lebo sa tam šírili veci o osobných a dôverných záležitostiach, čo spôsobovalo v rodinách veľké problémy.

Keď sa našla vinníčka, prekvapene reagovala: „Veď ja som to povedala len svojmu manželovi!“

To, čo na stretnutiach Al-Anon počúvame a čo sa v súkromí dozvedáme od našich priateľov z Al-Anonu, je len nato, aby to pomáhalo nám. Musíme si to zamknúť vo svojom srdci rovnako ako chceme, aby si ostatní uzamkli to, čo im povieme my.

Mimo nášho spoločenstva dovolím len to, aby som hovorila len o princípoch Al-Anon a nikdy nie o osobách. Môj úspech v tomto programe závisí od diskrétnosti každej jednej osoby.

„Anonymita je duchovným základom všetkých našich tradícií, čo nám neustále pripomína, že princípy stoja nad osobnosťami.“ (12. tradícia)

predošlé   ♦   nasledujúce