7. december (zamyslenie Al-Anon)

Tieto slová, o ktorých sa dlho predpokladalo, že sú z r. 1692 a podľa legendy sa našli na istom cintoríne v Baltimore, boli v skutočnosti inšpiratívnou prácou moderného bostonského básnika Maxa Ehrmanna z roku 1927. Majú výstižný názov Desiderata (Požiadavka):

„Kráčaj pokojne
uprostred hluku a zhonu
a nezabúdaj,
aký pokoj sa nachádza v tichu.
Ak je to možné bez toho,
aby si musel kapitulovať,
vychádzaj dobre so všetkými ľuďmi.
Hovor pravdu ticho a jasne;
počúvaj iných, aj tých
jednoduchých a nevzdelaných,
lebo aj oni majú svoj príbeh.“

Pripomienka na dnešný deň: Rovnako ako naša modlitba vyrovnanosti môže aj opakovanie týchto viet každé ráno rozhodnúť o našej nálade na daný deň a urobiť z neho naozaj dobrý deň. Môže to poslúžiť ako pripomienka, že musíme dbať na kvalitu svojho vlastného správania a – ako sa to učíme v Al-Anone – od toho závisí všetko!

„Nedovolím, aby zmätok okolo mňa
narúšal môj vnútorný pokoj .
Budem nežná a tolerantná a zároveň si
uchovám svoje právo na individuálnosť.
Počúvať a hodnotiť budem
bez posudzovania zdroja počutého.“

predošlé   ♦   nasledujúce