7. január (zamyslenie Al-Anon)

Niekto o mne povedal čosi neláskavé.

Zranilo to moje city? Áno.
Malo to tak byť? Nie.

Ako môžem prekonať túto bolesť? Tak, že sa od toho odpútam a budem sa snažiť zistiť, čo je za tým. Ak to bola reakcia na nejakú moju neláskavosť, tá sa dá napraviť. Ak nie, nenesiem za tú vec žiadnu zodpovednosť. Mala by som to ignorovať alebo rozoberať? Nie, vzdám sa toho; nechám to tak. Čím menej sa o tom nahovorí, tým skôr sa to napraví. Nič ma nemôže zraniť, ak tomu nedám priestor. Keď ma bolí niečo, čo sa deje mimo mňa, tak to, čo ma zraňuje nie je daná vec, ale spôsob, ako ju vnímam a prežívam.

Pripomienka na dnešný deň: Nedovoľ, aby som si pripúšťala a trpela kvôli činom a reakciám iných ľudí. Nezodpovedám za ostatných dospelých, a to bez ohľadu na to, ako úzko sú späté naše životy. Nedovolím, aby som sa trápila kvôli niekomu inému; môj jediný problém je zlepšiť svoj vlastný spôsob života a to, ako ho vnímam.

„Bože, uč ma odpútavať moju myseľ od toho, čo hovoria a robia ostatní, leda ak by som od nich mohla čerpať poučenia a smerovanie.“

predošlé   ♦   nasledujúce