7. júl (zamyslenie Al-Anon)

Čo je také dôležité na tom, aby všetko bolo správne? Prečo si komplikujeme život a sťažujeme problémy tým, že trváme na tom, aby bol náš pohľad prijatý?

V napätiach, ktoré sú súčasťou života s alkoholikom, nám môže tento postoj spôsobiť veľa problémov. Akú škodu by spôsobilo vzdanie sa – prijatie toho, čo hovorí alkoholik, a to bez ohľadu na to, či to dáva nejaký zmysel alebo nie? Prečo to jednoducho nepustím a neodovzdám to Bohu?

Budem sa snažiť aplikovať slogan Nekomplikuj to do každého prípadu, ktorý by mohol zväčšiť napätie a spôsobiť výbuch. Budem sa snažiť uvedomovať si, že výmena nepriateľských slov mi nepomôže získať vyrovnanosť, ktorú by som chcela.

Pripomienka na dnešný deň: Prečo by som mala reagovať na kritiku a obviňovanie bez ohľadu na to, či je alebo nie je oprávnená? Čo môžem získať prudkým popieraním a neracionálnymi diskusiami? V neurotickom prostredí môže vyvolať hádku čokoľvek. Nemusím sa na tom zúčastniť; budem to ignorovať – bezstarostne, ak sa to dá. Je to vynikajúca technika, ako sa vyhnúť rozkolom. Náš pokojný nezáujem môže spôsobiť, že alkoholik začne vážne rozmýšľať o triezvosti.

„Ak ustúpite v hádke, možno sa nestanete víťazom, ale uchránite si dôstojnosť a nadhľad.“

predošlé   ♦   nasledujúce