7. jún (zamyslenie Al-Anon)

Predpokladajme, že v snahe „urobiť si prestávku“ od neustále vírivých myšlienok si ticho sadnem, aby som premýšľala o slove ohľaduplnosť:

  • je to oveľa viac než obyčajná zdvorilosť; zdvorilí môžete byť aj bez zrniečka osobnej lásky.
  • Na druhej strane je vyjadrením lásky, úprimného záujmu o pohodlie iného človeka, o jeho pokoj mysle a pohodu. Dokonca aj usmernenie popleteného cudzinca môže byť činom ohľaduplnosti, ak sa budem snažiť o jasnú a upokojujúcu odpoveď.

Uplatňovanie ohľaduplnosti v našich domácnostiach nám dáva veľa príležitostí ku každodennému šíreniu lásky aj v tých najdrobnejších prejavoch. Napriek tomu ju v bežnom styku s tými, ktorých milujeme často prehliadame .

Pripomienka na dnešný deň: Využijem každú príležitosť, aby som bola ohľaduplná k svojim najbližším, aj k tým, ktorí sú mimo mojej sféry. Teplo a láskavosť ohľaduplnosti vyberie žihadlo hnevu a dodá dôstojnosť a dôležitosť členom mojej domácnosti tak, že sa budú cítiť bezpeční a milovaní.

Ohľaduplnosť spôsobuje, že život je menej nepríjemný.
Neporozumenia sa strácajú;
život je zbavený odvrátiteľných prekážok
.“

predošlé   ♦   nasledujúce