7. jún (zamyslenie CoDA)

V TEJTO CHVÍLI PROSÍM O SPOZNANIE BOŽEJ VÔLE

Pochopila som, že môj život funguje lepšie, keď je moja vôľa zosúladená s Božou vôľou pre mňa. Keď sa snažím vynútiť si smer, ktorým by sa mal uberať môj život, vytváram len odpor a problémy. Je to ťažké. Zisťujem, že keď som ochotná každý deň pracovať na 11. kroku, môj život plynie vyrovnanejšie. Prosím o spoznanie Božej vôle a o silu uskutočniť ju. Také je to jednoduché!

predošlé   ♦   nasledujúce