7. máj (zamyslenie Al-Anon)

Hlavným zámerom Al-Anonu je pomôcť tým, ktorí žijú s alkoholikom. Až do tohto bodu sa navzájom delíme o skúsenosti, silu a nádej.

Jedno nerobíme, a mali by sme to robiť: deliť sa aj o svoje bremená, či už finančné alebo emocionálne. Niekedy príliš horlivý člen, ktorý je k tomu donútený srdečnou a priateľskou túžbou pomôcť, prijme na seba zodpovednosť niekoho iného a zabezpečí mu to, čo je nutné, požičia peniaze alebo poradí, ako sa má rozhodnúť.

Toto nepomáha. Najlepšie ľuďom pomáhame tým, že ich podnecujeme, aby rozmýšľali nad svojimi problémami a nad tým, ako ich majú vyriešiť. Ináč im upierame príležitosť rozvíjať skúsenosti a silu na základe toho, že budú dávať svoje veci do poriadku.

Pripomienka na dnešný deň: Potrebujem a chcem inšpiráciu a emocionálnu podporu od ľudí v mojej skupine, ale o nikoho sa nebudem opierať, aby mi pomohol. Chcem čeliť svojim vlastným problémom a nevyhýbať sa im. Rovnako sa nebudem miešať do života niekoho iného, hoci by som bola k tomu motivovaná len túžbou pomôcť.

„V preberaní cudzej povinnosti na seba je nebezpečenstvo – nebezpečenstvo, že zanedbáme svoju vlastnú povinnosť a že ho môžeme pripraviť o to, čo by sa mohol naučiť pri hľadaní vlastného riešenia.“

predošlé   ♦   nasledujúce