7. marec (zamyslenie Al-Anon)

Mnohí dlhodobí členovia Al-Anonu spozorovali, že nováčik, ktorý má to, čo slávni teológovia nazývajú „dar viery“, má schopnosť pochopiť program Al-Anon oveľa ľahšie než tí, čo sa svoj problém pokúšajú vyriešiť sami pomocou komplikovanej odhodlanosti.

Viera v moc vyššiu ako sme my nám pomáha používať myšlienky Al-Anonu s väčšou dôverou a výsledkom. Tým z nás, čo svoju vieru stratili alebo ktorí sa stále boria bez nej, často pomôže jednoducho prijať ju slepo a bez akýchkoľvek výhrad. V prvom rade nepotrebujeme veriť, ale potrebujeme byť presvedčení. Ak to dokážeme prijať, zistíme, že si postupne uvedomujeme silu smerujúcu k dobrému, ktorá je nám vždy k dispozícii.

Pripomienka na dnešný deň: Samotný čin vzdania sa Bohu, ktorý je múdrejší a mocnejší ako sme my, nám môže pomôcť priniesť do nášho života poriadok. Slúži ako neochvejný vplyv a neustály sprievodca k správnym rozhodnutiam.

Ak sa niektorí stali nevernými, či azda ich nevernosť zruší Božiu vernosť?“ (Rimanom 3,3)

predošlé   ♦   nasledujúce